Visa hộ chiếu | Viratour Đà Nẵng

Viratour Đà Nẵng

         

Visa hộ chiếu

DÀNH CHO NGƯỜI VIỆT NAM XUẤT CẢNH

Updating...

Xem thêm

THỦ TỤC CẤP HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

 Căn cứ pháp lý : - Nghị định số 05/2000/NĐ-CP ngày 03/03/2000 của Chính phủ về xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam. -Thông tư liên tịch số 03/2002/TTLT/BCA-BNG ngày 29/01/2002 của liênBộ: Công an - Ngoại giao  hướng dẫn việc cấp hộ chiếu phổ thông và giấy thông hành cho ... Xem thêm